Ansvarsforsikring
Forslag til ansvarsforsikring for medlemmer av Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon.

Hvorfor ansvarsforsikring?
Lovverket åpner for at verger kan bli stilt personlig ansvarlig.
En ansvarsforsikring vil gi oss beskyttelse og tilgang til juridisk bistand ved eventuelle søksmål
Stiller Fylkesmannens Vergemålsavdeling seg på vår side i et søksmål? FMOA ved Alexander Leth har
både skriftlig og muntlig sterkt anbefalt oss i Oslo & Akershus å tegne en ansvarsforsikring.
Kriterier lagt til grunn ved vurdering av samarbeidspartner
En samarbeidspartner som kjenner interesseorganisasjoner
En samarbeidspartner som kan levere en tilpasset forsikring for verger
Moderat egenandel sett i forhold til vergegodtgjørelsene og omfanget av vergemålene
En forsikringspartner som kan tilby andre relevante forsikringsprodukter, innkjøpsavtaler og juridiske
bistand
PVI har valgt Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet har ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Deres medlemsbedrifter spenner over
de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de
største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil
fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Bedriftsforbundet får stadig
nye medlemmer og det styrker deres gjennomslagskraft overfor politikerne.

PVIs medlemsfordeler

Advokathjelp

Ansvarsforsikring
Bedriftsforbundet har utviklet en egen kollektiv ansvarsforsikring til PVI

Andre forsikringer & pensjon
Reise, kollektiv ulykkesforsikring, sykelønn, helse og uføreforsikring samt kjøretøyforsikring
Pensjonssparing i KLP
Rabattavtaler

Bedriftsforbundet tilbyr en rekke rabattavtaler

Ordningen er dermed obligatorisk for alle medlemmene med flere enn 10 vergeoppdrag.

Formueansvar er dekket med NOK 10 000 000 pr skadetilfelle.
Egenandel pr. skadetilfelle NOK 25 000
Ansvarsdekning hvor kriminalitet og underslag, er unntatt.
Pris for ansvarsforsikringen, inkludert adm. gebyr til PVI og medlemsavgift i Bedriftsforbundet.
NOK 5895,-. pr. år.
Dette blir fakturert årlig.

Last ned


Vi er medlem av