Foreningens navn: Foreningens navn er Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (heretter kalt PVI) Profesjonelle verger er den yrkesgruppen av selvstendige næringsdrivende som påtar seg betalte oppdrag fra fylkesmannen for personer som kommer inn under kriteriene for å få oppnevnt verge i h.h.t. Vergemålsloven.
PVI er høringsinstans for myndighetene.
Vår målsetning er å bedre vergers arbeidsvilkår.

  • PVI er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 811594652

Vi er medlem av