Styret vil i 2018 arbeide med følgende saker:

Styret i Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) vil i 2018 prioritere å arbeide med:

1) Å bli hørt i forbindelse med revisjonen av Vergemålsloven og forskriften som etter all
sannsynlighet vil finne sted i 2018. Herunder spesielt vergers godtgjøring. PVI er fra våren 2015
høringsinstans. Styret utarbeider nå et konkret forslag til endringer i Vergemålsloven og forskriften.
Foruten godtgjøring ser styret det som viktig at det klargjøres når timebetaling kan godtas og at
prosessen rundt opprettelsen av et vergemål kvalitetssikres. Styret i PVI går inn for at økonomisk og
personlig vergemål erstattes av et vergemål og at innholdet avgjøres av den vergetrengendes behov.
PVI mener dette ivaretar den vergetrengendes interesser og gjør den praktiske gjennomføringen
enklere og mindre tidkrevende.

2) Arbeide for å styrke organisasjonen ved å få flere medlemmer. Vi får nå flere nye medlemmer hver
uke og takker for tilliten.

3) Kartlegge vergenes muligheter i det digitale Norge, særlig Helsenorge.no og forhold rundt bank ID.


Vi er medlem av