Vi tilbyr våre medlemmer

Om PVI

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor Fylkesmann,

Statens sivilrettsforvaltning (heretter kalt SRF) og andre offentlige beslutningsorganer.

PVI arbeider med å bedre arbeidsbetingelsene for alle verger og har etablert arbeidsgrupper som annet har tett dialog med aktører innen, bank, forsikring, og sikkerhetstjeneste

Samhold

Som medlem i Bedriftsforbundet får du gratis juridisk hjelp på telefon og e-post, skreddersydde forsikringer til gode priser, og mange gode rabattavtaler hos våre samarbeidspartnere.

Virke

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 21 000 virksomheter.

Er du ennå ikke medlem